Sociaal-cognitieve ontwikkeling

Hoe leren baby's begrijpen wat andere mensen doen, voelen en denken?

Als wij zien hoe een andere persoon iets doet, bijvoorbeeld zijn hand uitstrekt naar een kopje met koffie, begrijpen we onmiddellijk wat hij gaat doen. Wij snappen dat hij een slokje koffie wil gaan nemen en verwachten dat hij het kopje naar zijn mond zal brengen. Maar hoe komt het eigenlijk dat we de handelingen en intenties van andere mensen kunnen begrijpen? Hoe doen we dat? En kunnen jonge kinderen dit ook al? Hoe ontwikkelt zich de vaardigheid om handelingen van anderen te begrijpen?
Een ander belangrijk aspect van ons dagelijks leven is dat we onze handelingen afstemmen op de handelingen van andere mensen in onze omgeving en vaak dingen samen met iemand anders doen. Hoe ontwikkelt zich de vaardigheid om handelingen samen uit te voeren bij baby’s? Welke processen spelen een belangrijke rol om samen met een volwassene of met een ander kindje iets te kunnen doen?

Deze en andere vragen staan centraal in een groot aantal onderzoeken van het BRC. Deze studies worden uitgevoerd door de babyonderzoeksgroep van het Donders Centre for Cognition (DCC). Hierbij staat dus de vroege cognitieve ontwikkeling van baby’s centraal, en in het bijzonder de ontwikkeling van het begrijpen en uitvoeren van handelingen.