Wie zijn wij

Babylab Directeur

Sabine HunniusDr. Sabine Hunnius is directeur van het Baby Research Center. Zij hoort bij de Baby BRAIN onderzoeksgroep.

Lab Manager

Angela KhadarAngela Khadar, B.A. is de manager van het babylab aan de Montessorilaan. Zij is het eerste vriendelijke gezicht dat u waarschijnlijk tegenkomt als u een bezoek brengt aan het Baby Research Center. Angela heeft haar bachelors degree gehaald aan de Universiteit van Manchester, waar zij Taalkunde, Duits en Frans studeerde. Zij hoort bij de "Taalverwervingsgroep" en de groep "Sociaal-cognitieve ontwikkeling"

 

Taalverwerving – Onderzoeksgroep Fikkert

Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit (CLS)

Paula FikkertProf. dr. Paula Fikkert- Hoogleraar Eerstetaalverwerving en fonologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Paula promoveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift naar de verwerving van prosodische eigenschappen van woorden. Ze werkte vervolgens aan de Universiteit van Konstanz (Duitsland), en kwam als KNAW-onderzoeker terug naar Nederland. Haar onderzoek richt zich op de verwerving van klanken en woorden zowel in taalperceptie als taalproductie.

Nienke DijkstraDrs. Nienke Dijkstra heeft logopedie en taal- en spraakpathologie in Nijmegen gestudeerd. Als promovenda onderzoekt zij hoe baby's klanken verwerven, zowel in taalperceptie als taalproductie. 

Stefanie Ramachers heeft Duits en Taalwetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen. In haar promotieonderzoek bekijkt ze de ontwikkeling van de waarneming en het begrip van het toonsysteem in het Limburgse dialect van Roermond bij baby’s en peuters tussen de 12 en 36 maanden. 

AntjeAntje Stöhr, M.A. studeerde taal- en cognitiewetenschap aan de universiteit van Delaware in Amerika. Als promovendus doet ze onderzoek naar de klankleer bij tweetalige kinderen die nog niet naar school gaan.

TinekeSnijdersDr. Tineke Snijders is neuropsychologe, gepromoveerd in de cognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar hoe de hersenen van baby's ritme oppakken, en hoe baby's ritme gebruiken bij het leren van taal.

TitiaBendersFOTO1Dr. Titia Benders heeft aan de Universiteit van Amsterdam promotieonderzoek gedaan naar het verband tussen klinkerperceptie door baby's en de manier waarop (Nederandse) moeders tegen hun baby praten. Als postdoc onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen probeert ze uit te vinden of de 'foute' uitspraak van jonge kinderen ('raf' in plaats van 'giraf', of 'ba' in plaats van 'bal') te maken heeft met de manier waarop kinderen naar woorden luisteren.

   

Sociaal-cognitieve ontwikkeling – Onderzoeksgroep Baby BRAIN

Faculteit der Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit (Donders Center for Cognition)

 Sabine HunniusDr. Sabine Hunnius is directeur van het Baby Research Center. Zij heeft psychologie gestudeerd in Berlijn (Duitsland) en is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder heeft zij onderzoek gedaan naar visuele waarneming bij baby’s en naar interacties tussen moeders en hun baby’s. Haar huidige onderzoek richt zich voornamelijk op de vroege (sociaal-)cognitieve ontwikkeling. Zij onderzoekt bijvoorbeeld vanaf welke leeftijd baby’s handelingen en intenties van andere mensen kunnen begrijpen en hoe baby's dit doen.

hinkeHinke Endedijk heeft de Researchmaster Behavioral Science aan de Radboud Universteit Nijmegen gevolgd. Als promovenda onderzoekt zij hoe goed jonge kinderen hun gedrag spontaan aan elkaar aanpassen. Daarnaast kijkt zij welke rol deze gedragsafstemming speelt binnen de sociale ontwikkeling van kinderen 

Ricarda Braukmann MSc. heeft Cognitive Neuroscience gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als promovenda onderzoekt zij de ontwikkeling van baby-broertjes en –zusjes van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Haar promotietraject maakt onderdeel uit van een EU-wijd project dat erop gericht is de kennis over vroege kenmerken en behandelingsmogelijkheden van de stoornis te vergroten 

vanschaikj photoJohanna van Schaik MSc., is afgestudeerd in Cognitieve Neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit, Nijmegen. Tijdens haar promotie onderzoek wil Johanna de ontwikkeling van mimicry gedrag in kaart brengen en de onderliggende processen en belangrijke sociale factoren vaststellen. 

ClaireMClaire Monroy werkt als promovenda bij het Donders Institute en haar promotieonderzoek maakt deel uit van een international trainingsproject. Claire heeft neurowetenschappen en psychologie gestudeerd aan het Williams College in Massachusetts. Na haar studie heeft zij twee jaar in Californië gewerkt als sociaal hulpverlener voor families en als gedragstherapeut voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Vervolgens is zij onderzoeksassistent geweest in het Neural Circuits and Behavior lab bij het Champalimaud Neuroscience Programme in Lissabon. In haar promotietraject onderzoekt zij welke processen in de hersenen van jonge kinderen betrokken zijn bij het verwerken van vroege sociale interacties.

Ezgi Kayhan1Ezgi Kayhan heeft Klinische Psychologie gestudeerd en werkt als promovenda bij het Donders Institute. Haar promotieonderzoek maakt deel uit van een international trainingsproject. Ezgi heeft als klinisch psycholoog en als onderzoeker met kinderen gewerkt. In haar promotieonderzoek bekijkt Ezgi hoe kinderen belangrijke informatie gebruiken in een sociale situatie voor hen onbekend is.

lorijnLorijn Zaadnoordijk heeft Cognitieve Neurowetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens haar PhD project zal haar onderzoek gefocust zijn op het ontstaan van agency (het gevoel dat jouw handelingen door jou veroorzaakt en uitgevoerd worden) bij jonge baby's. Ze onderzoekt vooral hoe de informatie uit een actie en de perceptuele gevolgen van een handeling een gevoel van agency teweeg kunnen brengen.

 

Taal en Cognitie - Onderzoeksgroep Levinson

Max Planck Institute for Psycholinguistics 

Dr Steven C Levinson, Directeur van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. 

Elma01aDr. Elma Hilbrink heeft psychologie gestudeerd in Nijmegen en is gepromoveerd aan de Universiteit van Cardiff in Groot-Brittannië. Ze is werkzaam als postdoc onderzoeker bij de Taal & Cognitie groep van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Elma is geïnteresseerd in de sociaal-cognitieve ontwikkeling van baby's en jonge kinderen. In het Baby Research Center onderzoekt zij momenteel de ontwikkeling van verschillende aspecten van communicatie in interactie. 

Marisa1Dr Marisa Casillas, is gepromoveerd in Taalwetenschappen aan de Stanford University en werkt nu als postdoc onderzoeker bij het Max Planck Instituut. Ze onderzoekt de samenhang tussen conversatievermogen en taalontwikkeling bij kinderen.

 

Vroege ontwikkeling van psychologie, gedrag en gezondheid – Onderzoeksgroep de Weerth

Behavioural Science Institute: developmental psychobiology lab (DPBlab), Radboud Universiteit

Carolina foto uni pasProf. Dr. Carolina de Weerth is biologe, gepromoveerd in de ontwikkelingspsychologie, en heeft als leeropdracht ‘psychobiologie van de vroege ontwikkeling’. Haar onderzoek centreert zich op de zwangerschap, babytijd en de kinderjaren. De integratie van biologische en psychologische processen in de ontwikkeling is fundamenteel in haar onderzoek.

Roseriet BeijersDr Roseriet Beijers heeft aan de Radboud Universiteit haar promotieonderzoek gedaan naar de relatie tussen de prenatale en de vroege postnatale opvoedingsomgeving en de ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen. Nu werkt ze als universitair docent bij de Radboud Universiteit en continueert daar haar onderzoek.

Sara PietersDr Sara Pieters is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit en werkt nu als postdoc onderzoeker. Haar onderzoek richt zich op de relatie tussen sporten, slaap en emotionele problemen tijdens de zwangerschap.

foto Maartje2Maartje Zijlmans, MSc, studeerde pedagogische wetenschappen en behaalde de research master behavioural science aan de Radboud Universiteit. Als promovendus doet ze onderzoek naar de relatie tussen prenatale stress en de ontwikkeling van kinderen. Hierbij bekijkt ze de darmmicrobiota en cortisol regulatie als mogelijke onderliggende mechanismen.

foto Sterre2Sterre Simons, MSc, studeerde psychologie en behaalde de research master behavioural science aan de Radboud Universiteit. Haar promotieonderzoek richt zich onder andere op de ontwikkeling van het stress systeem van kinderen.

Christine HechlerChristine Hechler, MSc, studeerde psychologie en de research master behavioural science aan de Radboud Universiteit. Als promovendus onderzoekt ze onder andere de gezondheid en huilgedrag van baby’s in relatie tot de samenstelling van de moeder melk en de bacterieen in de darmen.

Pamela BrownePamela Brown, MD, studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. “Mijn interesse gaat uit naar de ontwikkeling van darmbacterien in de kinderleeftijd en hoe deze bacterien bijdragen aan gezondheid. Gedurende mijn promotieonderzoek richt ik me daarom op de relatie tussen darmbacterien en lichamelijk en mentale gezondheid van kinderen. In een klinische studie onderzoek ik de relatie tussen prenatale maternale stress, darmbacterien van moeder en kind en ziekte uitkomsten bij de baby. Om dit goed in kaart te brengen kijk ik ook naar de effecten van probiotica op het reduceren van prenatale maternale stress.”

Kelly CooijmansKelly Cooijmans, MSc, studeerde psychologie en de research master behavioural science aan de Radboud Universiteit. In haar promotieonderzoek bekijkt ze hoe het contact tussen ouder en kind is gerelateerd aan de ontwikkeling van de baby en het welbevinden van de ouders.